2022-01-04 08:00История

Тенденции, които вдъхновяват Renault Group

Renault Group винаги е отдавала огромно значение на дешифрирането и съпътстването на промените в обществото. Във време, когато светът се променя бързо и радикално, е по-важно от всякога за една компания да бъде в крак с основните тенденции, за да продължава да създава иновации и да проектира продукти и услуги на бъдещето. Тази вдъхновяваща мисия се пада на отдела за проучване на нагласите на клиентите на компанията. Ерик, ръководител Тенденции, представя своя анализ на големите обществени промени, които засягат автомобилната индустрия и променят мобилността.

Не е случайност, че Renault е в основата на емблематични модели, белязали автомобилната история. Независимо дали става дума за Renault 5, Twingo, Espace, Scenic или ZOE, марката е доказала способността си да революционизира индустрията, като същевременно отговаря на нуждите и очакванията на потребителите. Същото може да се каже и за Dacia с последователното лансиране на Logan и Sandero, защото марката лансира нови автомобили на цените на употребявани. Такъв успех не би бил възможен без отдела за проучване на нагласите на клиентите.

 

„Обществото ни изживява дълбока криза. Нашата роля е да разберем от какво ще се нуждаят нашите клиенти в следващите години, за да проектираме мобилността на бъдещето с индивидуални и колективни отговори от нашите марки: Renault, Dacia, Lada, Alpine и Mobilize.“

Ерик, мениджър Тенденции, отдел Проучване на нагласите на клиентите, Renault Group

 

Разбиране на промените в обществото

Мисията на отдела за проучване на нагласите на клиентите е първо да наблюдава и разбере начините, по които се променя обществото, и след това да интегрира нуждите на клиентите в продуктите и услугите, които марките на Renault Group предлагат и ще предлагат по света.

Ерик заявява: „Резултатите от социологическите проучвания, които проведохме, са ясни: светът изживява дълбока, бърза и постоянна промяна.“ Дигитализацията на нашия живот, която разширява потенциалните взаимодействия, но е в основата на когнитивен апокалипсис; екологичните опасности и проблеми; фрагментацията на обществото; уязвимостта и несигурността;  нарастващата урбанизация; конкурентните нагласи; индивидуализацията, свръхконсумацията са само част от тази промяна

Подложени на такова напрежение, хората губят ориентация и са оставени да се справят с криза на идентичността, загуба на смисъл и усещане за неотложност.

За да може човек да възстанови ориентацията си – все още негативно повлиян от COVID кризата – той трябва да възвърне контрола върху собственото си съществуване, отново да намери смисъл в това, което прави, и начина, по който консумира, да се свърже отново с другите на емоционално и лично ниво. Той трябва да преоткрие силата на доверието.

„Наред с тези промени, стремежи, надежди и страхове възникват и стават по-осезаеми нови нужди, желания и очаквания на потребителите“, обяснява Ерик.

 

Идентифициране на нови потребителски тенденции

„Идентифицирахме пет основни глобални тенденции, които оформят потребителското поведение. Тези тенденции предизвикват и влияят на начина, по който проектираме и доставяме автомобили, услуги и решения за мобилност.“

  1. АВТЕНТИЧНОСТ

За да изградят доверие в дадена марка, потребителите все повече ценят човешкия подход и искрения дискурс във взаимоотношенията си с марките. През 2020 г. 48% от хората съобщават, че купуват продукти и услуги ексклузивно от доверени марки – увеличение от 11 пункта в рамките на шест години. Ерик отбелязва: „Това предполага големи очаквания към компаниите да покажат прозрачност, ангажираност и да изпълняват обещанията си.“ Хората сега искат компаниите да прегърнат човешките ценности емпатия и етика. В замяна 59% от потребителите са готови да похарчат повече; 78% от купувачите вярват, че компаниите могат да постигнат баланс между рентабилност и подкрепа на справедливи каузи.

 

  1. УСТОЙЧИВО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ

Търсенето на положителни потребителски навици отразява тенденция към устойчиво благосъстояние. Това изисква култивиране на лично благосъстояние и намиране на удоволствие от консумация, която има минимално въздействие върху околната среда – т.е. без чувство за вина. Един на всеки двама души казва, че активно търси продукти и услуги, които съчетават удоволствие и устойчивост. В почти същата степен 46% от хората по света се чувстват виновни, когато действията им могат да навредят на околната среда. В резултат на това, 60% от европейските потребители очакват компаниите да се стремят активно да защитават планетата. „Следователно компаниите имат пълен интерес да разработят по-устойчив начин на потребление с по-отговорни и екологични продукти като Renault ZOE. Това върви ръка за ръка със създаването на дизайни, които са едновременно екосъобразни и ресурсосъобразни и насърчават практиките на кръговата икономика. Renault Group е активно ангажирана с тези проблеми от много години.“

 

  1. АКТИВНО ОВЛАСТЯВАНЕ

Търсенето на смисъл и желанието да се подпомогне оформянето на едно по-добро бъдеще отразява друга глобална потребителска тенденция – тази на активното овластяване. Съответно 42% от хората чувстват необходимост да бъдат активно ангажирани със своята местна общност. Ерик обобщава явлението така: „Потребител“ и „гражданин“ вече не са две отделни понятия.“ Ето защо компаниите трябва да използват силата, която имат, за да създават по-справедливи общества чрез допълнително разгръщане на всички социални измерения на своята организация и адаптиране на дейността си, за да отговорят по-добре на тези стремежи. Това означава насърчаване на социалния прогрес, справяне с дискриминацията и развиване на взаимоотношения или партньорства, които ще доведат до промяна за по-добро бъдеще. „За пореден път това не е нищо ново за Renault Group. Социалният прогрес лежи в основата на нашето ДНК.“

 

  1. САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Тъй като обществата стават все по-фрагментирани и все по-индивидуализирани, това създава универсална нужда от идентичност, която се цени. Този натиск създава желание у потребителя да бъде в крак с ценностите на индивидите и общностите, към които принадлежи. Така 42% от потребителите казват, че купуват само продукти и услуги, които са в съответствие с техните вярвания и лични идеали. В същото време, тъй като хората търсят по-добър живот, стремежът към самоусъвършенстване и по-голямо уважение към индивидуалните и групови идентичности също влияе на потребителските навици. За 47% от европейците и северноамериканците „да бъдеш верен на себе си“ се е превърнало в синоним на личен успех. „За компаниите предизвикателството е ясно: необходимо е да се идентифицират групи и индивиди, които имат сходни ценности и да им се предоставят подходящи оферти, които отразяват това сходство. С други думи, трябва да проектираме продукти и услуги, които всеки клиент може да прегърне, да ги адаптира към своите нужди и да се идентифицира с тях.”

 

  1. СЕМПЛОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ

Хората вече не искат да усложняват живота си или да губят време. „Стремеж към улесняване на живота“: това е станало ключова цел за 53% от хората по света. За компаниите „да правят нещата семпли“ означава да насърчават интуицията и адаптивността. Това означава връщане на властта обратно на хората, на потребителите. Това означава намаляване на стреса. „Прави нещата семпли!“ това е водещият етос зад създаването на успешен опит с продукти и услуги, дори по време на взаимоотношенията при покупка. Дигиталните решения, които отговарят на този етос, при условие че не натоварват прекалено индивида, са от съществено значение, когато става въпрос за улесняване на живота. „Да правим нещата семпли и да насърчаваме семплост може потенциално да генерира мощно конкурентно предимство и отличително преимущество за компанията.  В рамките на Групата, нарастващият успех на Dacia със своите семпли продукти, продължава да доказва това.“

 

Изобретяване на мобилността на бъдещето

В свят, който се променя бързо и радикално, обръщането на внимание на сигналите и възникващите потребителски тенденции е от огромно значение за автомобилната индустрия. За Renault Group това винаги е било очевидно. Повече от всякога тя е фокусирана върху дешифрирането и интегрирането на обществените тенденции.

 

Както казва Ерик: „Това означава непрекъснато да поставяме под въпрос приноса на всеки от бизнесите на компанията по целия свят, да бъдем в синхрон с основните промени, които текат. Това означава непрекъснато да коригираме и подобряваме начина, по който работим като отделни индивиди и като общ колектив, за да развиваме по-ефективен и устойчив бизнес, като предлагаме решения, отговарящи на стремежите на нашите клиенти за всяка от нашите марки.“

 

С тази цел отделът за проучване на нагласите на клиентите провежда семинари в цялата компания, насърчаващи служителите да надграждат петте идентифицирани тенденции и изготвят иновативни предложения и конкретни действия, които отговарят на очакванията на клиентите, за да продължат да създават бъдещи решения за мобилност.

 

Има големи предизвикателства и много несигурност, но Renault Group продължава да отстоява амбицията си: да стане „технологична“ компания и да диверсифицира гамата си от услуги за мобилност, енергия и данни. Амбиция, подкрепена от силна, уникална идентичност на марката, която се фокусира върху клиентите и техните очаквания.

 

 

 

Данните са от: GfK-ROPER Consumer Life Barometer 2021 и IPSOS Trend Barometer 2020За Renault Group

Renault Group е в челните редици на променящата се мобилност. Подсилена от Алианса с Nissan и Mitsubishi Motors и уникалния си опит в електрическата мобилност, компанията включва 5 допълващи се марки - Renault, Dacia, LADA, Alpine и Mobilize - предлагащи устойчиви и иновативни решения за мобилност на своите клиенти. Установена в повече от 130 държави, Групата продава 2,9 милиона автомобили през 2020 г. В компанията работят повече от 170 000 души, които изповядват нейната цел всеки ден, за да може мобилността да сближи хората. Готова да се справи с предизвикателства както на пътя, така и в лицето на конкуренцията, Renault Group се ангажира с амбициозна трансформация, която ще генерира стойност. Тя е съсредоточена върху развитието на нови технологии и услуги и нова гама от още по-конкурентни, балансирани и електрифицирани автомобили. В съответствие с екологичните предизвикателства, амбицията на Групата е да постигне въглероден неутралитет в Европа до 2040 г.

Контакти

Симона Гъдева
Мениджър Връзки с обществеността и социални медии
Симона Гъдева