2022-05-10 08:50Прессъобщение

møbilize излага своите амбиции в областта на услуги и технологии, целейки да съставлява 20% от оборота на Renault Group през 2030 г.

 • Mobilize движи трансформацията на Renault Group към веригата на стойност на новата мобилност, потвърждавайки целта си да съставлява 20% от оборота на Групата през 2030 г.
 • Чрез изграждането на модел, базиран на автомобилите като услуга, Mobilize пренаписва традиционните правила на индустрията, както по отношение на услуги, които отговарят на нуждите на клиентите, така и на самите продукти.
 • Mobilize създава интегрирана софтуерна екосистема, обединяваща дъщерните й дружества.
 • Mobilize укрепва връзките си с RCI Bank and Services, която се превръща в Mobilize Financial Services, и надгражда услугите за оперативен лизинг, застраховка и разплащане.
 • Mobilize използва данни, за да предостави услуги за мобилност, енергия, финансиране, застраховка, разплащане и поддръжка и да намали експлоатационните разходи за своите клиенти.
 • Тези услуги са още по-ефективни, когато се използват със специално проектирани автомобили от марката Mobilize.
 • Тази стратегия ще даде възможност на дейностите на Mobilize, извън Mobilize Financial Services, да постигнат двуцифрен марж във всяка категория услуги до 2027 г. и да достигне печалба до 2025 г.

През януари 2021 г. Renault Group представи своя стратегически план Renaulution с цел да се трансформира в конкурентна, технологична и отговорна компания и чрез Mobilize да се позиционира във веригата на стойност на мобилността.

Сега Mobilize представя своя собствена стратегия за извеждане на Групата отвъд автомобилостроенето, генериране на постоянни приходи и постигане на целта за генериране на 20% от оборота на Renault Group до 2030 г.

 

Бизнес модел, посветен на услуги за справяне с предизвикателствата на мобилността

На фона на големите промени в автомобилната индустрия, Mobilize разработва нов бизнес модел, базиран на автомобилите като услуга, предоставяйки широка гама от услуги, събрани в интегрирана софтуерна екосистема.

Фокусирайки се върху потреблението, а не собствеността, Mobilize предлага услуги, които отговарят на нуждите на потребителите за по-семпли и по-достъпни, екологични и бюджетни решения за мобилност.

Mobilize продава услуги, а не автомобили, генерирайки постоянен доход и намалявайки експлоатационните разходи за нашите клиенти. Решихме да покрием участъците от веригата на стойност на мобилността, представящи най-висок потенциал за растеж и марж. Ето защо, с модела автомобили като услуга и използвайки интегрирана софтуерна екосистема, ние предлагаме набор от услуги, които включват финансови, застрахователни, енергийни и експлоатационни решения. Автомобилите се превръщат в обслужващи платформи, което позволява утрояване на приходите, генерирани през техния жизнен цикъл.

Клотилд Делбо, главен изпълнителен директор на Mobilize.

 

 

Моделът на Mobilize е базиран на: 

 • Напълно интегрирана софтуерна екосистема, която позволява на един софтуерно дефиниран автомобил да предлага всички видове услуги на частни и професионални клиенти. Тази екосистема се основава на технологични компоненти, които са вече в експлоатация в дъщерните дружества на Mobilize*. Чрез тези дъщерни дружества и чрез Renault Group Mobilize има достъп до над 600 експерти, което позволява на компанията да лансира първата версия на софтуерно дефиниран автомобил през 2023 г.
 • Специализирани автомобили: Mobilize разработва свои собствени напълно електрически автомобили, които са проектирани за специална, споделена и интензивна употреба. Въпреки че услугите на Mobilize не зависят от марката и автомобила, моделите на Mobilize позволяват на операторите на мобилност да оптимизират максимално общите си разходи за използване. Дизайнерските и инженерните екипи на Mobilize се фокусират върху пет аспекта при проектирането: издръжливост, капацитет за актуализации по въздуха, удобство на почистване/поддръжка/ремонт, намалено въздействие върху околната среда и богато и привлекателно изживяване на клиентите.
 • Пълна гама от услуги:
  • Финансови услуги: Mobilize предлага услуги за финансиране, застраховка и разплащане чрез RCI Bank and Services. За да засили връзките между двете организации, RCI Bank and Services променя името си и се превръща в Mobilize Financial Services.
  • Енергия: Mobilize предоставя широка гама от услуги, свързани с енергията и зареждането за своите клиенти (оператори на мобилност, мениджъри на автопаркове и частни клиенти), когато са у дома, на работа или на път. Тези услуги включват Mobilize Smart Charge, Mobilize Charge Pass (който осигурява достъп до 260 000 зарядни станции, включително 1600 бързи зарядни станции на Ionity), здравен сертификат на батерията и инсталиране на зарядни станции чрез Mobilize Power Solutions.
  • Поддръжка и ремонт: Използвайки данни за прогнозиране на поддръжка, Mobilize ще използва дилърската мрежа и заводите на Renault Group, като този във Флан, за ремонт на своите автомобили. Давайки им втори и трети живот, Mobilize увеличава срока на експлоатация на автомобилите и следователно стойността, която те генерират.

Покритието, предлагано от дилърската мрежа на Renault Group в Европа, позволява на Mobilize широко разпространение на услугите и да предоставяне на фигитално изживяване на клиентите.

 

Три пазарни сегмента с висок растеж

Mobilize таргетира клиенти, които представляват три сегмента с висок растеж:

1. Частни клиенти и малки автопаркове

С Mobilize Financial Services Mobilize ще ускори внедряването на решения за мобилност, като предлага дългосрочен лизинг и абонаментни услуги, за да се възползва от ръст от над 80%** на пазара на оперативен лизинг. Mobilize Financial Services има за цел да разполага с автопарк от 1 милион автомобили за лизинг и 200 000 за абонамент през 2030 г.

Mobilize Financial Services ще засили своя бизнес с финансиране на употребявани автомобили, по-специално като използва популяризирането на свързани електрически автомобили, за да действа през целия им жизнен цикъл и да предложи интегрирано изживяване до рециклирането на автомобила. В допълнение, Mobilize Financial Services ще разшири обхвата си от услуги, за да покрие две основни области: автомобилен иншуртех, използвайки свързаността на автомобилите за лансиране на застрахователни продукти, базирани на употреба, и създаването на екосистема за плащане, която ще комбинира разплащането за зареждане, универсални плащания (в и извън автомобила) и оферти от типа „Купете сега, платете по-късно“. Тази екосистема ще бъде анимирана от програма за лоялност, която да стимулира екологичното поведение на клиентите.

2. Оператори на мобилност

С Mobilize Driver Solutions Mobilize предоставя набор от решения за шофьори и оператори на таксиметрови услуги като абонамент за електрическия модел LIMO, застраховка, поддръжка, зареждане и пътна помощ.

Mobilize предоставя решения за оператори на споделена мобилност с модела DUO. Лансиран през 2023 г., DUO ще бъде изцяло електрически, достъпен с абонамент и ще включва застраховки и софтуерни решения за управление на автопарка и потребителите, както и поддръжка. DUO ще намали общите експлоатационни разходи с 35% в сравнение с традиционен четириместен електрически автомобил. Моделът е 95% рециклируем и съдържа 50% рециклирани материали. Товарна версия, BENTO, също ще бъде на разположение чрез споделена мобилност и възможности за абонамент.

3. Оператори на куриерски доставки

Mobilize навлиза в процъфтяващия пазар – който се очаква да нараства със 7%*** годишно до 2030 г. – на куриерските доставки, като предоставя на операторите комплексни решения за услуги, които вземат предвид новите градски политики. Тези услуги първо ще се предлагат за Kangoo E-Tech electric и Master E-Tech electric, както и за автомобили извън Групата, преди лансирането на HIPPO през 2026 г. Новият модел ще намали общите експлоатационни разходи с 30% в сравнение с конкуренцията и ще включва всички услуги, предлагани от Mobilize, с особен акцент върху зареждането и управлението на автопарка благодарение на данните.

 

Амбициозни цели

Услугите, предлагани от Mobilize, улесняват ускоряването на електрическа мобилност, като в същото време:

 • намаляват разходите за клиентите,
 • защитават клиентите от ниска остатъчна стойност на автомобила, тъй като Mobilize остава собственик,
 • удължават жизнения цикъл на продукта и намаляват въглеродния отпечатък,
 • увеличават приходите от автомобили,
 • генерират постоянни приходи.

По този начин Mobilize има уникалната възможност да съставлява 20% от оборота на Renault Group до 2030 г. Неговият модел на повтарящи се приходи означава, че Mobilize не се влияе от традиционните цикли в автомобилната индустрия.

Стратегията на Mobilize позволява цели като:

 • 70% ръст в броя на продадените финансови услуги до 8 милиона през 2030 г.
 • Удвояване на размера на автопарка от автомобили за оперативен лизинг, финансирани от Mobilize Financial Services, до 2025 г., с цел от 1 000 000 единици през 2030 г., включително 70% електрически автомобили.
 • От 150 000 до 200 000 автомобила, използвани от оператори на мобилност, включително 80% електромобили през 2030 г.
 • 165 000 монтирани зарядни станции до 2030 г. (от 22 000 през 2021 г.).

Тази стратегия ще даде възможност на дейностите на Mobilize, извън Mobilize Financial Services, да постигнат двуцифрен марж във всяка категория услуги до 2027 г. и да достигне печалба до 2025 г.

 


* bipi, glide.io, Karhoo, iCabbi, Mobilize Power Solutions и Zity by Mobilize

** Източник: NV Market Evolution – Deloitte G5 Europe/RCI Bank and Services

*** Източник: Вътрешен анализ на EVProject/Mobilize


Теми: mobilize

За Renault Group

Mobilize управлява мобилността, енергията и услугите за данни. Компанията е част от Renault Group. Изградена около отворени екосистеми, Mobilize предлага гъвкави решения за мобилност и насърчава устойчив енергиен преход, в съответствие с целта на Renault Group да постигне въглероден неутралитет и амбицията си да развие стойност от кръговата икономика.

Контакти

Симона Гъдева
Мениджър Връзки с обществеността и социални медии
Симона Гъдева

Свързано съдържание