2022-03-23 20:00Прессъобщение

Промишлените дейности на Renault в Русия се преустановяват

Бордът на директорите на Renault Group заседава днес и одобри следните точки:

  • От днес дейността на Renault Group в производствения завод в Москва се преустановява.
  • По отношение на дела си в AVTOVAZ, Renault Group оценява различните възможности, вземайки предвид текущата ситуация и същевременно действайки отговорно към своите 45 000 служители в Русия.

Renault Group напомня, че вече прилага необходимите мерки за спазване на международните санкции.

 

В следствие на изложеното Renault Group трябва да преразгледа финансовите си перспективи за 2022 г., а именно:

  • Оперативен марж на Групата от около 3% (в сравнение с ≥ 4%);
  • Положителен свободен паричен поток от автомобилна дейност (в сравнение с ≥ 1 милиард евро).

 

Непарична корекция, възлизаща на счетоводната стойност на консолидираните нематериални активи, недвижима собственост, машини, съоръжения и репутация, трябва да бъде взета предвид към резултатите за първото полугодие на 2022 г. Към 31 декември 2021 г. тази стойност възлиза на 2 195 милиона евро.

 

Renault Group остава фокусирана върху изпълнението на своя стратегически план Renaulution. Групата ще следва своята търговска политика, фокусирана върху стойността, ще засили своята конкурентоспособност и ще ускори програмата си за намаляване на разходите.За Renault Group

Renault Group е в челните редици на променящата се мобилност. Подсилена от Алианса с Nissan и Mitsubishi Motors и уникалния си опит в електрическата мобилност, компанията включва 5 допълващи се марки - Renault, Dacia, LADA, Alpine и Mobilize - предлагащи устойчиви и иновативни решения за мобилност на своите клиенти. Установена в повече от 130 държави, Групата продава 2,9 милиона автомобили през 2020 г. В компанията работят повече от 170 000 души, които изповядват нейната цел всеки ден, за да може мобилността да сближи хората. Готова да се справи с предизвикателства както на пътя, така и в лицето на конкуренцията, Renault Group се ангажира с амбициозна трансформация, която ще генерира стойност. Тя е съсредоточена върху развитието на нови технологии и услуги и нова гама от още по-конкурентни, балансирани и електрифицирани автомобили. В съответствие с екологичните предизвикателства, амбицията на Групата е да постигне въглероден неутралитет в Европа до 2040 г.

Контакти

Симона Гъдева
Мениджър Връзки с обществеността и социални медии
Симона Гъдева