2021-10-19 07:00Прессъобщение

Renault Group представя ангажиментите си на тема опазване на околната среда

На 10 октомври Слав Илиев, мениджър частни клиенти и търговска мрежа Renault Group, представи ангажиментите на компанията на тема опазване на околната среда като част от специална кръгла маса на тема „Устойчив бизнес и маркетинг“, организирана от Американският Университет в България за мрежата си от настоящи и завършили студенти. Екологичният преход и стремежът към въглероден неутралитет са основен стълб в новата стратегия за корпоративна социална отговорност на Renault Group, обявена на 26 април тази година.

 

Кръгла маса „Устойчив бизнес и маркетинг“ на Американски Университет в България

 

По покана на Американски Университет в България Слав Илиев, мениджър частни клиенти и търговска мрежа Renault Group, взе участие в специална кръгла маса на тема „Устойчив бизнес и маркетинг“. Слав е възпитаник на АУБГ, завършил престижната MBA програма на учебното заведение. Участници на кръглата маса бяха представители от образователния, хранително-вкусовия и енергийния сектор, модерирани от маркетинг представители на факултета по бизнес администрация към АУБГ.

 

Кръглата маса постави актуални въпроси във връзка с опазването на околната среда и възможностите на компаниите за позитивно въздействие върху промените в климата. През април тази година Renault Group обяви актуализираната си стратегия за корпоративна социална отговорност, поставяйки екологичният преход и стремежът към въглероден неутралитет като основни приоритети. В рамките на кръглата маса на тема „Устойчив бизнес и маркетинг“ Слав разказа за част от конкретните действия, с които компанията се ангажира днес и в бъдеще, за да ограничи въздействието си като в същото време генерира стойност за бизнеса.

 

Екологичният преход като неразделна част от цялата стойностна верига

В допълнение към поетите ангажименти за електрификация, според които до 2025 г. 65% и до 2030 г. – 90% от продажбите на марката Renault в Европа ще бъдат на електрически автомобили, Групата се стреми да постигне въглероден неутралитет в Европа през 2040 г. и в целия свят през 2050 г.

От 2005 г. насам Групата се ангажира да намали въздействието на своите автомобили върху околната среда през целия им жизнен цикъл и засилва усилията си да постигне въглероден неутралитет с измерими цели за 2025 и 2030 г. Новите инициативи за екологичен преход включват:

  • Групата се ангажира да намали своя въглероден отпечатък чрез фокусиране на усилията върху шест компонента (стомана, алуминий, полимери, електроника, гуми и стъкло), които понастоящем представляват 90% от въглеродния отпечатък. До 2030 г. Групата се стреми да намали въглеродния отпечатък, свързан с нейните покупки, с 30% (като CO2 на кг материал).
  • Лансирането на R5, произвеждано във Франция с безвъглеродна енергия, през 2025 г. ще включва по-устойчиви батерии, които се възползват от намален въглероден отпечатък от поне 20% (в сравнение със ZOE през 2020 г.). Отвъд тази една цел, Групата работи за осигуряване на отговорно и устойчиво снабдяване с минерали и за рециклиране на метали, намиращи се в батерии в затворен цикъл (кобалт, никел, литий и други).
  • По отношение на производството, Групата се стреми да намали емисиите от съоръжения с 50% в световен мащаб (в сравнение с 2019 г.). За да постигне тази цел, компанията ще инвестира 20 милиона евро в своите индустриални съоръжения, като по този начин ще генерира спестявания до 90 милиона евро, чрез намалени сметки за енергия и избегнати санкции за излишни емисии. Фабриките, част от Electricity, ще бъдат въглеродно неутрални до 2025 г., а останалите съоръжения в Европа ще последват примера до 2030 г.
  • Демонтажът на автомобили и рециклирането на части, включително батерии, в Re-Factory във Флан и дъщерните дружества на Renault Environment ще генерират над 1 млрд евро продажби до 2030 г.За Renault Group

Renault Group е в челните редици на променящата се мобилност. Подсилена от Алианса с Nissan и Mitsubishi Motors и уникалния си опит в електрическата мобилност, компанията включва 5 допълващи се марки - Renault, Dacia, LADA, Alpine и Mobilize - предлагащи устойчиви и иновативни решения за мобилност на своите клиенти. Установена в повече от 130 държави, Групата продава 2,9 милиона автомобили през 2020 г. В компанията работят повече от 170 000 души, които изповядват нейната цел всеки ден, за да може мобилността да сближи хората. Готова да се справи с предизвикателства както на пътя, така и в лицето на конкуренцията, Renault Group се ангажира с амбициозна трансформация, която ще генерира стойност. Тя е съсредоточена върху развитието на нови технологии и услуги и нова гама от още по-конкурентни, балансирани и електрифицирани автомобили. В съответствие с екологичните предизвикателства, амбицията на Групата е да постигне въглероден неутралитет в Европа до 2040 г.

Контакти

Симона Гъдева
Мениджър Връзки с обществеността и социални медии
Симона Гъдева