2021-04-26 15:25Прессъобщение

Renault Group поставя своята екологична и обществена стратегия в основата на представянето си

 • Като двигател на производителността и иновациите, нова екологична и обществена стратегия е включена в стратегическия план Renaulution.
 • Тази стратегия адаптира целта на Групата в оперативен план; тя помага на компанията по време на нейната трансформация, като засилва екологичния преход, повишава безопасността на клиентите на пътя и служителите на работното място и действа в полза на социалното приобщаване.
 • Като част от усилията си за намаляване на своя въглероден отпечатък, Renault Group представя първия си доклад за климата*, описващ подробно методологията за действие и средствата за постигане на въглероден неутралитет в Европа още през 2040 г.                  

 

 

С подкрепата на Борда на директорите, Renault Group очертава своята стратегия за корпоративна социална отговорност и ролята, която ще играе в рамките на стратегията Renaulution на годишното общо събрание в петък, 23 април 2021 г. Амбициозната политика, основана на въвеждането на нови механизми, ще помогне на Групата да реализира стратегията си за трансформация и да постигне целите си за изпълнение. Политиката се основава на три основни стълба, които са дълбоко интегрирани в бизнеса на компанията: екологичният преход, безопасността на клиентите на пътя и служителите на работното място и приобщаването чрез подобряване на заетостта и увеличаването на жените в работната сила.

 

„Считаме отговорността си към околната среда и обществото като една от главите на Renaulution. Ангажиментите ни за намаляване на въглеродния отпечатък, към безопасността на хората, които използват нашите превозни средства и на служителите на работното място, както и приобщаването отговарят на нашите стратегически предизвикателства и допринасят за създаването на стойност. Създаден с екипите на компанията и според нашите ценности за иновации и солидарност, този план за действие се подкрепя от група членове на изпълнителния комитет и ще бъде изцяло интегриран в нашите дейности. Тези ангажименти въплъщават нашата цел, като същевременно допринасят за трансформацията на Групата." Лука де Мео, главен изпълнителен директор на Renault Group.

 

Екологичният преход като неразделна част от цялата стойностна верига

В допълнение към поетите ангажименти за електрификация, според които до 2025 г. 65% и до 2030 г. – 90% от продажбите на марката Renault в Европа ще бъдат на електрически автомобили, Групата се стреми да постигне въглероден неутралитет в Европа през 2040 г. и в целия свят през 2050 г.

От 2005 г. насам Групата се ангажира да намали въздействието на своите автомобили върху околната среда през целия им жизнен цикъл и засилва усилията си да постигне въглероден неутралитет с измерими цели за 2025 и 2030 г.*. Новите инициативи за екологичен преход включват:

 • Групата се ангажира да намали своя въглероден отпечатък чрез фокусиране на усилията върху шест компонента (стомана, алуминий, полимери, електроника, гуми и стъкло), които понастоящем представляват 90% от въглеродния отпечатък. Ще бъде въведено ценообразуване на въглерода, за да се насърчи по-устойчивото производство в цялата екосистема. До 2030 г. Групата се стреми да намали въглеродния отпечатък, свързан с нейните покупки, с 30% (като CO2 на кг материал).
 • Лансирането на R5, произвеждано във Франция с безвъглеродна енергия, през 2025 г. ще включва по-устойчиви батерии, които се възползват от намален въглероден отпечатък от поне 20% (в сравнение със ZOE през 2020 г.). Отвъд тази една цел, Групата работи за осигуряване на отговорно и устойчиво снабдяване с минерали. Това е успоредно с партньорството с Veolia и Solvay за рециклиране на метали, намиращи се в батерии в затворен цикъл (кобалт, никел, литий и други).
 • По отношение на производството, Групата се стреми да намали емисиите от съоръжения с 50% в световен мащаб (в сравнение с 2019 г.). За да постигне тази цел, компанията ще инвестира 20 милиона евро в своите индустриални съоръжения, като по този начин ще генерира спестявания до 90 милиона евро, чрез намалени сметки за енергия и избегнати санкции за излишни емисии. Съоръженията на Electro-Northpole ще бъдат въглеродно неутрални до 2025 г., а останалите съоръжения в Европа ще последват примера до 2030 г.
 • Демонтажът на автомобили и рециклирането на части, включително батерии, в Re-Factory във Флан и дъщерните дружества на Renault Environment ще генерират над 1 млрд евро продажби до 2030 г.

 

* Renault Group издава първия си доклад за климата. Докладът очертава амбицията на Групата за въглероден неутралитет с ключови действия и важни етапи за изпълнението на ангажиментите за периода 2025/2030 г. Той прилага насоки, издадени от работната група за финансовите оповестявания, свързани с климата (TCFD). Достъп до пълния документ ТУК.

 

Безопасността на клиентите по пътищата и служителите на работното място

За да помогне за намаляване на броя на пътнотранспортните произшествия, Групата предоставя ясна реакция, основана на два ключови аспекта: предотвратяване на произшествия и подпомагане на спешните служби. Програмата за превантивна безопасност действа в три области:

 • Откриване: „Оценката за безопасност“ ще анализира данните за шофиране, използвайки сензори, разположени на автомобила, за да насърчи по-безопасното шофиране.
 • Ръководство: „Треньорът по безопасност“ ще обработва пътни и трафик данни, за да информира шофьорите за потенциални рискове по техния маршрут и ще дава предупреждения в реално време за застрашените райони.
 • Действие: Безопасен механизъм ще се задейства автоматично в случай на ясна и настояща опасност (твърде опасен завой, загуба на управление на волана за продължителен период, сънливост и други). Благодарение на "Safe Guardian", автомобилът ще се забави и ще се върне в безопасен режим на шофиране.

От 2022 г. Megane-E ще бъде оборудван с автоматичен регулатор на ограничението на скоростта, зададен по подразбиране. Максималната скорост на автомобила също ще бъде ограничена на 180 км/ч.

И накрая, за да се намали времето за реагиране при извънредни ситуации и да се осигури лесен достъп до автомобилите в случай на произшествие, Групата разработва и две основни иновации, които ще бъдат въведени във всички бъдещи лансирания в Европа:

 • „Достъпът за пожарникари“ помага на пожарникари да гасят пожари в батерии. Това значително намалява времето за реакция (от близо 2 часа до само няколко минути). Съществуваща функция при електрическите автомобили, тази иновация ще бъде добавена и към всички бъдещи plug-in хибридни и електрически модели на Групата.
 • „Кодът за спасяване“ е QR код, който помага на екипите за бързо реагиране да идентифицират превозното средство и да получат достъп до неговата структурна информация, а в случай на сериозна авария да намалят с приблизително 15 минути времето за спасяване на пътниците. Renault Group  обучава пожарникари в 12 държави в Европа за това как да използват кода, като в същото време дарява няколкостотин автомобила, които да бъдат използвани за целите на обучението.

Планът за безопасност включва и ангажименти към служителите на Групата:

 • Цел за нулеви трудови злополуки и заболявания: като част от здравната политика на компанията, Групата се стреми да има нулеви злополуки и заболявания на работното място във всички промишлени и третични обекти.
 • „Здраве за всички“: амбицията на Групата е да постигне оптимално здравно покритие за всички свои служители по целия свят.
 • Повишаване на информираността за риска на служителите: предстоят две превантивни здравни кампании посредством здравните служители на Групата, първата от които ще започне през 2021 г. Тези кампании ще се фокусират върху болести, за които информираността и осведомеността са от основно значение: рак при жените и сърдечно-съдови заболявания.

 

Приобщаване: заетост, паритет, солидарност

С автомобили, които стават все по-електрически, свързани и оборудвани с интелигентни бордови системи, се изискват нови умения. В светлината на фундаменталните промени в индустрията, политиката за приобщаване на компанията ще се основава на 3 стълба: заетост, паритет, солидарност.

Групата ще открие център за висше образование, посветен на изучаването на нови умения в областта на електрификацията, управлението на данни, анализа и киберсигурността, както и на кръговата икономика, включително инженеринг, свързан с рециклирането на автомобили и техните батерии. Университетът ReKnow, първоначално насочен към служителите на Групата във Франция, ще обучи близо 40% от работната сила, засегната от тези промени, до 2025 г. Програмата постепенно ще включва индустриални и академични партньори, с които Групата обединява усилията си за проектиране и разпространение на професионално обучение.

Докато Renault Group има най-голям процент жени служители в сравнение с други автомобилни производители, жените все още съставляват само 25% от работната сила. Групата си поставя смели цели за баланс между половете, които ще бъдат постигнати чрез следните инициативи:

 • чрез повишаване на жени на ключови позиции в Групата, в управителните органи, най-добрите 4000 и най-добрите 11 000. Във всяка от тези три категории Групата се стреми жените да съставляват 30% от работната сила до 2030 г., 35% до 2035 г. и 50% до 2050 г.
 • като отстояваме позицията си на лидер в индустрията по отношение на намаляването на разликата в заплащането между половете, която вече е близо до нула на ниво Група и ще достигне нула по целия свят до 2025 г.
 • до 2025 г. Renault ще постигне баланс на половете между стажантите, като по този начин ще създаде канал за набиране на персонал и ще гарантира, че бъдещите поколения са запознати със занаятите в бранша.

Развиване на приобщаваща мобилност за всички: мобилността може да бъде основен източник на неравенство и бариера за стабилна заетост в някои области. Това е съществена част от получаването, запазването или обучението за работа. В този смисъл, от 2012 г. насам Renault Group работи с подкрепата на гаражите за солидарност на Renault и в партньорство с Pôle Emploi (френска агенция за търсене на работа) и микрокредитната агенция Adie за осигуряване на нов автомобил под наем на безработни лица, които не могат да сключат договор за банков заем. Целта за 2025 г. е десетократно увеличение на броя на бенефициентите - от няколкостотин на няколко хиляди - чрез мобилизиране на своята мрежа и автомобили от Factory VO.

Като част от последните си мисии, Renault Foundation и световната мрежа от фондации също подкрепят инициативи, помагащи на индивиди без стабилна работа, да си намерят такава, като фокусират усилията си върху местните пазари на труда около местоположенията на Групата и като предоставят на служителите възможност да бъдат активни партньори в програмата.

В опит да инкорпорира стратегията си за корпоративна социална отговорност в сърцевината на основните дейности на компанията, е създаден Изпълнителен комитет по стратегията за КСО, който включва представители от най-високите етажи на ключовите функционални подразделения на Групата: промишленост, закупуване, инженеринг и човешки ресурси. Всички решения ще бъдат представени на и одобрени от Комитета по КСО на Съвета на директорите, председателстван от Жан-Доминик Сенар, председател на Съвета на директорите на Renault.За Renault Group

Renault Group е в челните редици на променящата се мобилност. Подсилена от Алианса с Nissan и Mitsubishi Motors и уникалния си опит в електрическата мобилност, компанията включва 5 допълващи се марки - Renault, Dacia, LADA, Alpine и Mobilize - предлагащи устойчиви и иновативни решения за мобилност на своите клиенти. Установена в повече от 130 държави, Групата продава 2,9 милиона автомобили през 2020 г. В компанията работят повече от 170 000 души, които изповядват нейната цел всеки ден, за да може мобилността да сближи хората. Готова да се справи с предизвикателства както на пътя, така и в лицето на конкуренцията, Renault Group се ангажира с амбициозна трансформация, която ще генерира стойност. Тя е съсредоточена върху развитието на нови технологии и услуги и нова гама от още по-конкурентни, балансирани и електрифицирани автомобили. В съответствие с екологичните предизвикателства, амбицията на Групата е да постигне въглероден неутралитет в Европа до 2040 г.

Контакти

Симона Гъдева
Мениджър Връзки с обществеността и социални медии
Симона Гъдева