2022-05-12 17:00Прессъобщение

Renault Group обмисля създаването на два специализирани центъра за върхови постижения

  • Подразделение, посветено на разработването, производството и продажбите на електрически автомобили
  • Подразделение, посветено на разработването и производството на ново поколение E-TECH термични и хибридни двигатели и трансмисии

Като част от своя план „Renaulution“ на 18 февруари 2022 г. Renault Group обяви, че започва стратегически преглед на своите дейности и технологии за електрически и термични двигатели, за да подобри тяхната ефективност и оперативни характеристики. Целта на тези стратегически разсъждения е да се адаптира всяка технология, черпейки от силните страни и опита на Групата на различните пазари и в рамките на Алианса.

Renault Group има силни амбиции в областта на електромобилите, като целта е марката Renault да постигне 100% електрически леки автомобили в Европа до 2030 г. За да ускори този преход и да подкрепи бързо развиващия се пазар на електрически автомобили, Групата проучва възможността за създаване на предприятие за електрически автомобили и софтуер във Франция. Renault Group направи стратегическия избор да базира производството на основните компоненти във веригата на стойност на електрическата мобилност във Франция, което илюстрира решимост на компанията да развива високотехнологични дейности на пазари с висок потенциал и да се позиционира като лидер в електрическите автомобили в Европа.

Обхватът на изследването включва електрически и софтуерни дейности и технологии в цялата верига на стойност: инженеринг (част от Technocentre, Renault Software Lab, Lardy и други възможни обекти в региона на Париж), производство (Electricity, Клеон), както и поддържащите функции, свързани с тези дейности.

Предприятието, посветено на електрически автомобили, може да има повече от 10 000 служители до 2023 г.

Това самостоятелно предприятие ще има бизнес модел, адаптиран към спецификите на електрическите автомобили, и ще може да изгражда партньорства в новите технологии и услуги.

В същото време Renault Group проучва и възможността за комбиниране на своите дейности и технологии за термични и хибридни двигатели и трансмисии, базирани извън Франция, в рамките на конкретно предприятие. С оглед на иновативните възможности и значителните подобрения в намаляването на емисиите на този тип автомобили, Renault Group има убеждението, че термичните, хибридни и plug-in хибридни автомобили имат значителни дългосрочни перспективи в Европа и на международните пазари и че нейните технологии, като E-TECH, представляват реални лостове за растеж. Чрез обединяването на своите дейности и технологии, свързани с термични и хибридни двигатели и трансмисии, Renault Group цели да засили потенциала на своите технологии, но също така да допринесе за развитието на нискоемисионни горива, LPG и др., и по този начин да създаде световен лидер в задвижванията за автомобилната индустрия.

Обхватът на изследването включва термични и хибридни двигатели и трансмисии с изключение на шасита:

  • Заводи за силови агрегати: Motores (Испания), Севиля (Испания), Касия (Португалия), Бурса (Турция), Питещ (Румъния), Куритиба (Бразилия), CorMecanica (Чили), PFA (Аржентина)
  • Инженеринг и научноизследователска и развойна дейност: RTS (Испания), RTR (Румъния и Турция), RTA (Бразилия)
  • Поддържащи функции, свързани с тези дейности

Това дружество ще се възползва от опита на около 10 000 служители извън Франция до 2023 г.

За да създаде глобален и конкурентоспособен световен лидер в полза на Renault Group, партньорите от Алианса и евентуално други автомобилни производители и клиенти, това предприятие за задвижвания ще разработи индустриални и технологични партньорства на върха на сектора.

Провеждат се консултации между представителните органи на служителите и всички засегнати функции на групово ниво и в участващите държави относно тези проучвания, като развитието на тези стратегически разсъждения ще продължи чрез социален диалог.

По този начин Renault Group ускорява изпълнението на своя стратегически план „Renaulution“ и ще представи напредъка на тези проучвания на Деня на капиталовия пазар през есента на 2022 г.За Renault Group

Renault Group е в челните редици на променящата се мобилност. Подсилена от Алианса с Nissan и Mitsubishi Motors и уникалния си опит в електрическата мобилност, компанията включва 5 допълващи се марки - Renault, Dacia, LADA, Alpine и Mobilize - предлагащи устойчиви и иновативни решения за мобилност на своите клиенти. Установена в повече от 130 държави, Групата продава 2,9 милиона автомобили през 2020 г. В компанията работят повече от 170 000 души, които изповядват нейната цел всеки ден, за да може мобилността да сближи хората. Готова да се справи с предизвикателства както на пътя, така и в лицето на конкуренцията, Renault Group се ангажира с амбициозна трансформация, която ще генерира стойност. Тя е съсредоточена върху развитието на нови технологии и услуги и нова гама от още по-конкурентни, балансирани и електрифицирани автомобили. В съответствие с екологичните предизвикателства, амбицията на Групата е да постигне въглероден неутралитет в Европа до 2040 г.

Контакти

Симона Гъдева
Мениджър Връзки с обществеността и социални медии
Симона Гъдева