2022-08-05 07:00Прессъобщение

Renault Group преизпълнява целта си за декарбонизация на дейностите в товарния транспорт

  • Renault Group намалява своите въглеродни емисии от товарен транспорт в Европа с почти 7% между 2018 г. и 2021 г. в рамките на обхвата, определен от FRET21.
  • FRET21 - схема, обединяваща участници в транспорта и логистиката, ръководена от АДЕМЕ и Асоциацията на потребителите на товарен транспорт (AUTF), работи за намаляване на въздействието на транспорта върху околната среда
  • От присъединяването си към схемата през 2015 г., Renault Group намалява своите CO2 емисии от логистична дейност в Европа с 15%.
  • Този ангажимент е част от плана на Групата за декарбонизация, който цели въглероден неутралитет в Европа до 2040 г. и в световен мащаб до 2050 г.

Между 2018 г. и 2021 г. Renault Group намалява въглеродния си отпечатък, свързан с транспорта на стоки в Европа, с 6,9%, надхвърляйки целта си от 5,3%. Тези резултати са потвърдени в рамките на схемата FRET21, обединяваща участници в транспорта и логистиката и ръководена от Френската агенция за управление на околната среда и енергията (АДЕМЕ) и Асоциацията на потребителите на товарен транспорт (AUTF). FRET21 насърчава доставчиците на части и автомобили да намалят въздействието на транспорта си върху околната среда.

От присъединяването си към тази схема през 2015 г., Групата намалява своите CO2 емисии от логистична дейност в Европа с общо 15%, благодарение на иновативните решения, внедрени от отдела за управление веригата на доставки, като екодизайн на опаковките и намаляване на броя изминати километри.

Отделът за управление веригата на доставки на Renault Group възнамерява да продължи усилията си за декарбонизация и се е ангажирала да намали своя въглероден отпечатък на автомобил в световен мащаб с 30% до 2030 г.

Повече от 10 години търсим решения за намаляване на екологичния отпечатък на нашите потоци на доставка. Все повече използваме мултимодален транспорт и подобряваме степента на запълване на контейнери и камиони, наравно с екодизайна на нашите опаковки и намаляването на броя на изминати километри.Тази постоянна работа с много от бизнес направленията на Групата и нашите доставчици, възможно най-близо до нашата индустриална система, ни позволява да постигнем и дори да надхвърлим за втори пореден път целите си за намаляване на въглеродните емисии.

Флорънс Угето, експерт устойчиво развитие и логистика в отдела за управление веригата на доставки на Renault Group

 

Като основен играч във веригата на доставки в глобален план, Renault е стриктно и последователно ангажиран с инициативата Fret21. Действията на компанията са конкретни и много оперативни и се изграждат съвместно с доставчиците на транспортни услуги, което е гаранция за успех.

Пиер Лупоглазов, ръководител на проекта EVE в АДЕМЕ

 

3-те основни лоста за декарбонизация:

  1. Развитие на използването на мултимодален транспорт: 

Отделът за управление веригата на доставки работи съвместно с превозвачите за увеличаване на дела на потоците с железопътен транспорт в сравнение с транспорта с камион. Например използването на влакове от Източна Европа до Франция спестява 2600 тона CO2 емисии.

  1. Намаляване на изминатите километри на кубичен метър:

- Чрез оптимизиране на скоростта на товарене на камиони и опаковките: отделът за управление веригата на доставки разработва цифрови инструменти за 3D визуализация на камиони и увеличаване на скоростта на товарене. Това спомага за намаление от 12 200 тона CO2 емисии. В допълнение, инженерните екипи работят в посока намаляване на количеството на използваните опаковки и увеличаване плътността на опаковката, за да оптимизират броя на частите в нея. Резултатът: намаление от 8 800 тона CO2 емисии.

- Чрез намаляване на изминатите разстояния: целта е доближаване на мрежата от доставчици до производствените обекти, за да се намали броят на изминатите километри на кубичен метър. Такъв е случаят във Франция, където развитието на ElectriCity обединява екосистема от доставчици в близост до трите производствени обекта на този индустриален хъб, посветен на електрическа мобилност. Този подход спестява 6120 тона CO2 емисии.

  1. Подобряване на енергийния микс и енергийното представяне на превозвачите:

Отделът за управление веригата на доставки мотивира мрежата от превозвачи с въпросника ECO2, който им позволява да разгледат информация за тяхното екологично представяне като среден разход на гориво и да планират своите ангажименти за оптимизация през следващите години. Резултатът: намаление на CO2 емисиите от 5700 тона.За Renault Group

Renault Group е в челните редици на променящата се мобилност. Подсилена от Алианса с Nissan и Mitsubishi Motors и уникалния си опит в електрическата мобилност, компанията включва 5 допълващи се марки - Renault, Dacia, LADA, Alpine и Mobilize - предлагащи устойчиви и иновативни решения за мобилност на своите клиенти. Установена в повече от 130 държави, Групата продава 2,9 милиона автомобили през 2020 г. В компанията работят повече от 170 000 души, които изповядват нейната цел всеки ден, за да може мобилността да сближи хората. Готова да се справи с предизвикателства както на пътя, така и в лицето на конкуренцията, Renault Group се ангажира с амбициозна трансформация, която ще генерира стойност. Тя е съсредоточена върху развитието на нови технологии и услуги и нова гама от още по-конкурентни, балансирани и електрифицирани автомобили. В съответствие с екологичните предизвикателства, амбицията на Групата е да постигне въглероден неутралитет в Европа до 2040 г.

Контакти

Симона Гъдева
Мениджър Връзки с обществеността и социални медии
Симона Гъдева