2022-04-19 13:00Прессъобщение

Renault Tech става Qstomize и разкрива новата си стратегия

 • Renault Tech, неразделна част от отдела за следпродажбено обслужване на Renault Group от януари 2021 г., отговаря за персонализирането и трансформациите на автомобилите от марките на групата.
 • Renault Tech променя името си на Qstomize: название, което напомня за основния й бизнес, а именно персонализиране и трансформация на автомобили, с обхват на действие отвъд марката Renault и дори групата.
 • Qstomize разкрива новата си стратегия, съсредоточена върху две основни оси: разширяване на продуктовата гама и географски обхват.
 • Qstomize разширява продуктовия си каталог, за да отговори на нуждите на професионални и частни клиенти с още по-голяма гъвкавост.
 • Qstomize, присъстващ с 12 обекта във фабриките на групата в Европа, Близкия изток и Африка, разширява полето си на действие, като се установява в 7 нови държави, за да бъде по-близо до местните нужди и специфики.

Ново име, въплъщаващо еволюцията на компанията

Renault Tech се превръща в Qstomize, за да постави началото на нова ера. По-международно име, което ще позволи на компанията да се развива извън текущия си географски обхват. То комуникира бизнес целите и експертния опит на компанията, а именно персонализиране и трансформация, оттук и прякото вдъхновение от английската дума "customization". Това име ще позволи на Qstomize да разшири обхвата си на действие до всички марки на Renault Group, Алианса и партньорите и извън групата.

 

Препотвърдена мисия: да предостави на всеки персонализирани автомобилни решения

Qstomize проектира, произвежда и лансира на пазара автомобилни трансформации и предлага свързани услуги в отговор на нуждите на частните и професионални клиенти, в съответствие със стандартите за качество на групата.

Qstomize оперира в четири сегмента:

 • Пътнически автомобили с водещи дейности като фирмени микробуси, автошколи и лимитирани серии
 • Лекотоварни автомобили с тежки трансформации като самосвали, двойни кабини или монтиране на професионално оборудване
 • Корпоративни автопаркове със специфични изисквания към спецификациите
 • Транспорт на хора с намалена подвижност (TPMR), историческа дейност на компанията за мобилност, достъпна за всички.

 

Обогатени предложения за сложни трансформации

Qstomize ще разшири продуктовото си портфолио, за да включва по-сложни и по-високостойностни трансформации. Qstomize ще работи от своите производствени цехове, разположени в заводите на Renault, като по този начин намалява времето, необходимо за доставка на автомобила, както и транспортните разходи и въздействието върху околната среда. Такъв ще бъде случаят например при разработването на версия с подова кабина на Kangoo или автомобили за мобилна работилница.

Тези трансформации, отговарящи на стандартите за качество на Renault Group, скоро ще бъдат допълнени с други, които ще бъдат добавени към продуктовия каталог. Клиентите ще могат да поръчват тези трансформации от търговските представителства на марките на Renault Group, възползвайки се от пълно клиентско изживяване в една точка на продажба.

До 2025 г. Qstomize цели да произвежда 30 000 сложни трансформации годишно, спрямо 15 000 годишно днес.

 

Разширяване на географския обхват

Понастоящем представен с 12 работилници, разположени във фабрики на Renault (във Франция, Испания, Словения, Турция, Мароко и Румъния), Qstomize ще разшири обхвата на своите опит и професионализъм чрез създаване на логистични центрове за внос в страни с висок потенциал, където ще разположи готови за инсталиране комплекти за трансформация преди доставката на автомобилите до представителствата. Това международно развитие ще позволи да се извършват трансформации във всяка държава, предоставяйки на клиентите отговор, адаптиран към местните специфики, като същевременно се възползват от стандартите за качество на Renault Group. До 2025 г. Qstomize ще открие локации в седем нови страни, за да отговори на търсенето на местни трансформации.

Това е важен ден, защото това ново име, Qstomize, бележи повратна точка за отдела за следпродажбено обслужване на Renault Group. Чрез разширяване на географския си отпечатък и предлаганите от нас услуги за по-сложни трансформации, ние ще подобрим допълнително нашия принос към представянето на групата, като същевременно подобрим удовлетвореността на нашите клиенти.

 

Хакан Догу, старшни вицепрезидент, световен отдел за следпродажбени услуги Renault Group

 

 

Qstomize – ключови факти

 • 360 служители
 • 14 обекта в 6 държави
 • 213 000 трансформирани автомобила през 2021 г.За Renault Group

Renault Group е в челните редици на променящата се мобилност. Подсилена от Алианса с Nissan и Mitsubishi Motors и уникалния си опит в електрическата мобилност, компанията включва 5 допълващи се марки - Renault, Dacia, LADA, Alpine и Mobilize - предлагащи устойчиви и иновативни решения за мобилност на своите клиенти. Установена в повече от 130 държави, Групата продава 2,9 милиона автомобили през 2020 г. В компанията работят повече от 170 000 души, които изповядват нейната цел всеки ден, за да може мобилността да сближи хората. Готова да се справи с предизвикателства както на пътя, така и в лицето на конкуренцията, Renault Group се ангажира с амбициозна трансформация, която ще генерира стойност. Тя е съсредоточена върху развитието на нови технологии и услуги и нова гама от още по-конкурентни, балансирани и електрифицирани автомобили. В съответствие с екологичните предизвикателства, амбицията на Групата е да постигне въглероден неутралитет в Европа до 2040 г.

Контакти

Симона Гъдева
Мениджър Връзки с обществеността и социални медии
Симона Гъдева