2022-10-14 06:00Прессъобщение

The Future Is NEUTRAL: Кръговата икономика навлиза в нова ера!

  • Renault Group създава The Future Is NEUTRAL, първата компания, оперираща в областта на цялата верига на стойността на автомобилната кръгова икономика, целяща придвижването на автомобилната индустрия към неутралност на ресурсите.
  • Обединявайки целия съществуващ опит на Групата и нейните партньори, тази нова организация предлага решения за рециклиране в затворен цикъл[1] на всеки етап от живота на автомобила: доставка на части и суровини, производство, употреба и край на живота.
  • С цел бизнес портфолиото да достигне оборот[2] от над 2,3 млрд. евро и оперативен марж от над 10% до 2030 г., The Future Is NEUTRAL има за цел да стане лидер в индустриален и европейски мащаб в автомобилната кръгова икономика, в услуга на автомобилните производители, както и на цялата индустрия.
  • По този начин Renault Group прави още една крачка напред в своя исторически ангажимент към кръговата икономика.

Renault Group обявява създаването на ново дружество, изцяло посветено на кръговата икономика: The Future Is NEUTRAL. Чрез обединяването на съществуващия индустриален и технологичен опит и активи на Групата и нейните партньори под нова марка, The Future Is NEUTRAL е първата компания, която оперира в областта на цялата верига на стойността на автомобилната кръгова икономика и е насочена към всички играчи в автомобилната индустрия, отвъд Renault Group.

В контекста на енергиен преход, белязан от недостига на ресурси и инфлацията в цените на суровините, това дружество ще разработва повече технологични и индустриални решения благодарение на експертния опит на своите дъщерни дружества и съществуваща мрежа от партньори. Това ще позволи на автомобилната индустрия значително да увеличи дела на рециклирани материали от автомобилната индустрия в производството на нови автомобили. Днес един нов автомобил съдържа между 20 и 30% рециклирани материали от всички индустрии.

В краткосрочен план дружеството има за цел да развие съществуващите си бизнеси със специален бизнес модел и да разработи нови възможности с автомобилната индустрия. С цел бизнес портфолиото да достигне оборот от над 2,3 млрд, евро2 и оперативен марж от над 10%2 до 2030 г., The Future Is NEUTRAL се стреми да бъде индустриален и европейски лидер в автомобилната кръгова икономика.

За да ускори развитието си и да укрепи лидерството си на бързо развиващ се пазар, The Future Is NEUTRAL отваря малък дял от своя капитал за външни инвеститори с цел съфинансиране от около 500 млн. евро до 2030 г.

Днес предприемаме още една стъпка в нашия исторически ангажимент към кръговата икономика. Нашите дъщерни дружества Gaia, Indra и Boone Comenor, както и Refactory във Флан, вече демонстрираха нашата способност да генерираме дейности, които създават икономическа, социална и екологична стойност през целия жизнен цикъл на автомобила. Въз основа на този опит и убедени в потенциала на тези дейности, ние ускоряваме процеса и създаваме The Future Is NEUTRAL, което обединява всички наши индустриални и технологични активи, както и нашата мрежа от стратегически партньори. Неговата мисия: да развива бизнеса си с амбициозни стратегически планове и нови търговски обекти, като предлага на автомобилната индустрия, изправена пред климатичните предизвикателства, новите регулаторни изисквания и нарастващия натиск върху ресурсите, решения за рециклиране в затворен цикъл, т.е. от автомобил до автомобил. Нашата амбиция е да пренесем рециклирането в нова ера и да станем европейски лидер в автомобилната кръгова икономика.

Лука де Мео, главен изпълнителен директор Renault Group

 

 „От автомобил до автомобил“: автомобилът като суровина

Всяка година в Европа повече от 11 млн. автомобила, съставени от около 85% рециклируеми материали, достигат края на живота си. Този ресурс обаче е недостатъчно експлоатиран: новите автомобили са съставени само от 20-30% рециклиран материал от всички индустрии. Днес рециклируемият материал от излезли от употреба автомобили се възстановява предимно за други промишлени приложения (металургия, строителство и др.). Целта на The Future Is NEUTRAL е да поддържа стойността на частите и материалите възможно най-дълго и да даде възможност на индустрията да постигне много по-висок процент на рециклирани автомобилни материали в производството на нови автомобили.

В автомобилния сектор първият недостатъчно експлоатиран ресурс е самият автомобил, който е съставен от повече от 85% от метали и пластмаси. The Future Is NEUTRAL обединява експертния опит, за да превърне този потенциал в нови лостове за растеж. Това ново дружество има за цел да тласне автомобилната индустрия към неутралност на ресурсите, извличайки от всеки автомобил възможно най-голямото количество материал, необходим за производството на нов.

Жан-Филип Бауо, главен изпълнителен директор The Future Is NEUTRAL

 

Експертизата на The Future Is NEUTRAL

Силата на компанията се крие в способността й да мобилизира мрежа от дъщерни дружества и партньори за събиране на части, материали и батерии през целия жизнен цикъл на автомобила, от автомобили за скрап, фабрични отпадъци и гаражи. Благодарение на тази екосистема The Future Is NEUTRAL развива цикли на кръгова икономика на всеки етап от живота на автомобила, от производствената фаза до употребата и края на живота.

В конкретни рамки The Future Is NEUTRAL разчита на дъщерното си дружество Gaia, чийто ремонт на батерии, събиране и повторна употреба на части и рециклиране на материали от излезли от употреба автомобили са базирани във Флан.

Също така разположени в сърцето на Refactory във Флан, процесите по обновяване на механични и мехатронни части, както и бъдещата линия за разглобяване на автомобили, имат за цел да подсигуряват тези кръгови потоци. Със своя референтен партньор Suez, дружеството притежава и две компании: Indra[1], лидер в обработката на излезли от употреба автомобили във Франция с повече от 370 одобрени центъра, и Boone Comenor[2], експерт в рециклирането на индустриални метални отпадъци.

Наред с индустриалните партньори, The Future Is NEUTRAL има за цел да се превърне в бъдещ европейски лидер в рециклирането на батерии в затворен цикъл, в съответствие с разпоредбите и привлекателен за други автомобилни производители чрез използване на индустриален процес от световна класа по отношение на добива и чистотата, за да гарантира необходимото ниво на рециклирано съдържание в батериите на най-добра цена. За да разработи първото в Европа предложение за рециклиране на батерии в затворен цикъл, дружеството разчита на най-големия парк от електрически автомобили в Европа[3], химия с високо съдържание[4] и се възползва от разширяващата се мрежа на INDRA за подпомагане на събирането на батерии и експертния опит на GAIA в диагностиката на батерии. The Future Is NEUTRAL ще работи със своите партньори производители на батерии, като Verkor, за обединяване на излезлите от употреба батерии с производствените отпадъци.

За да изпълнява дейността си, The Future Is NEUTRAL разчита на широк набор от технически умения, от усъвършенствано инженерство и химия до използването на данни, които поставя в основата на своя бизнес модел, за да оптимизира икономическото и екологично представяне на своите решения.

The Future Is NEUTRAL предлага на автомобилната индустрия и консултантска услуга, както и обучение, посветено на кръговата икономика, с подкрепата на Кампуса на индустрията за кръгова мобилност (ICM), базиран във Флан, част от университета ReKnow на Групата.

 

За повече информация: www.thefutureisneutral.com[1] Indra е съвместно предприятие, притежавано 50% от Renault Group и 50% от Suez.

[2] Boone Comenor е съвместно предприятие, притежавано 33% от Renault Group и 67% от Suez.

[3] 900 000 електрически автомобили с марката Renault и Nissan на пътя до 2022 г.

[4] Химикали, богати на никел, манган, кобалт и литий.[1] Затворен цикъл: т.е. от автомобил до автомобил.

[2] Общ обхват, сбор от частите.За Renault Group

Renault Group е в челните редици на променящата се мобилност. Подсилена от Алианса с Nissan и Mitsubishi Motors и уникалния си опит в електрическата мобилност, компанията включва 5 допълващи се марки - Renault, Dacia, LADA, Alpine и Mobilize - предлагащи устойчиви и иновативни решения за мобилност на своите клиенти. Установена в повече от 130 държави, Групата продава 2,9 милиона автомобили през 2020 г. В компанията работят повече от 170 000 души, които изповядват нейната цел всеки ден, за да може мобилността да сближи хората. Готова да се справи с предизвикателства както на пътя, така и в лицето на конкуренцията, Renault Group се ангажира с амбициозна трансформация, която ще генерира стойност. Тя е съсредоточена върху развитието на нови технологии и услуги и нова гама от още по-конкурентни, балансирани и електрифицирани автомобили. В съответствие с екологичните предизвикателства, амбицията на Групата е да постигне въглероден неутралитет в Европа до 2040 г.

Контакти

Симона Гъдева
Мениджър Връзки с обществеността и социални медии
Симона Гъдева

Свързано съдържание